Bliv medlem

Du kan blive medlem, hvis du er chef for en mindre eller mellemstor almen boligorganisation.

Det er kun direktører med direkte reference til bestyrelsen der kan være medlemmer og deltage i generalforsamlinger.

Øvrige ledere fra organisationen kan deltage i medlems arrangementer.

Hvis du ønsker at blive medlem, kan du rette henvendelse til et af medlemmerne i bestyrelsen