Velkommen

BoligDirektørForeningen (BDF) www.bd-f.dk

Hvem er vi?
BoligDirektørForeningen er en landsdækkende forening for direktører i mindre og mellemstore almene boligorganisationer, hvor fokus er at styrke udviklingen i den almene boligsektor.


Hvorfor være med i Boligdirektørforeningen?
Via BoligDirektørForeningen er du derfor med til at styrke udviklingen i den almene boligsektor, hvor fokus er på stærke samarbejder både boligorganisationerne imellem, med BL (Boligorganisationernes Landsforening) og andre aktører i branchen.

Vi deltager gerne som meningsdanner i den offentlige debat og søger via BL politisk indflydelse.

Som boligdirektører har vi en bred palet af opgaver – lige fra at give input til den strategiske ledelse – og samtidig være tæt på driften.

BoligDirektørForeningen bidrager via et stærkt netværk med sparring og vidensdeling – ud fra de mange kompetencer der systematisk er opsamlet blandt BoligDirektørForeningens medlemmer.

Hvad er vores fokus p.t.?

 • At understøtte effektiviseringen af den almene boligsektor
 • At øge fokus på digitalisering/automatisering af den almene boligsektor
 • At styrke samarbejdet inden for indkøb/udbud – med fokus på effektivisering og professionalisering
 • Deling af (ny) viden mellem BoligDirektørForeningens medlemmer

 

Hvordan gør vi det?

 • Boligdirektørforeningen har et intranet til deling af viden m.m.
 • Boligdirektørforeningen er repræsenteret i BL Advisory Board for Driftsnet
 • Boligdirektørforeningen er høringspartner til BL/Driftsnet ift. udvikling og effektivisering
 • Boligdirektørforeningen er høringspartner på nye lovforslag via BL
 • Boligdirektørforeningen involverer og delegerer ift. de forskellige opgaver
 • Boligdirektørforeningen holder ét årligt udviklingsseminar, hvor formålet er at dele og producere ny viden – og komme med forslag til udvikling af den almene boligsektor
 • Boligdirektørforeningen holder medlemsmøder om aktuelle emner, hvor andre chefer kan deltage

 

Bliv en del af et stærkt netværk

Boligdirektørforeningen ser gerne, at endnu flere mindre og mellemstore almene boligorganisationer har lyst til at blive en del af et stærkt netværk, der p.t. tæller omkring 50 almene boligorganisationer.

 

Læs mere på hjemmesiden www.bd-f.dk eller kontakt gerne vores formand Jesper Loose Smith, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe – enten via mail jls4700@abg.dk eller via telefon 2911 6727.